0 : 9
Random People 12.09.20 14:00
Infonet
Fortuna
2' 0 : 1 D. Lvov (O. Brazhnyk)
24' 0 : 2 D. Tseviljev
27' 0 : 3 O. Brazhnyk (A. Agoshkov)
31' 0 : 4 D. Lvov
39' 0 : 5 A. Muraljov
41' 0 : 6 O. Brazhnyk (A. Agoshkov)
46' 0 : 7 A. Agoshkov (O. Brazhnyk)
47' 0 : 8 O. Brazhnyk
54' 0 : 9 O. Brazhnyk
Osmjorkin Dmitri 0 0 0 0 0 20
Tarassov Roman 0 0 0 0 0 10
Kasyanov Kirill 0 0 0 0 0 10
Rodionov Jevgeni 0 0 0 0 0 10
Petrov Andrei 0 0 0 0 0 10
Medvedev Andrei 0 0 0 0 0 10
Brazhnyk Oleksandr 4 2 0 0 0 60
Jaroševitš Eduard 0 0 0 0 0 30
Lvov Danila 2 0 0 0 0 30
Agoshkov Anton 1 2 0 0 0 30
Muraljov Aleksandr 1 0 0 0 0 30
Tseviljev Daniil 1 0 0 0 0 20
Pastuhhov Anton 0 0 0 0 0 10
Vinkel Juri 0 0 0 0 0 10